http://www.e-byggeri.dk    
> Forside Sådan gør du! Kontakt os
Forside e-byggeri.dk - Før du køber via nettet
Undgå, at din nye granitbordplade udvikler sig til et mareridt.

Vi vil sagligt forsøge at ”advare” læs oplyse, mod de farligste faldgruber på nettet og give dig
et par redskaber, så du er i stand til selv, at bestemme, om du tør løbe en stor-, lille- eller in-
gen risiko, samt om du betaler den rigtige pris, for den kvalitet du forestiller dig.

For nogle, bliver drømmen om et nyt køkken, et mareridt, når det viser sig, at bordpladen ikke
lever op til forventningerne; er fuld af fejl og mangler; bliver forsinket i månedsvis; eller er
langt dyrere end oprindelig planlagt – værst af alt er knækkede plader, hvor du selv bærer risi-
koen – herom mere senere.
 


1. Du skal have modet til at turde sige nej!

Den første pris du får hos køkkenfirmaet er med ret stor sikkerhed ikke den bedste, da det er al-
mindeligt kendt, at de store bordpladefirmaer i branchen giver køkkenfirmaerne op til 40% i for-
tjeneste på din køkkenbordplade.
Så, det er her du skal have modet til at sige, stop lige en halv, vi skal have en par andre tilbud,
før vi beslutter os for hvilken bordplade vi skal have og hvorfra.

2. Vælg rigtigt - Få stenprøver tilsendt/med hjem

Granit er i øjeblikket billigere end træbordplader, det bør du udnytte, men gør det i ro og mag.
Få stenprøver fra køkkenfirmaet med hjem, bestil stenprøver fra de forskellige udbydere på in-
ternettet, brug tiden til at undersøge markedet og de forskellige stenmuligheder.
Det du ser i køkkenbutikkerne, kan stort set alle internetfirmaerne også levere - men kan eller
vil de ikke sende stenprøver til dig, så er der noget galt.

3. Få professionel rådgivning – Tænk langsigtet.

Nu er det ikke alle der bruger arkitekter, så find en person, der kan hjælpe dig med at finde den
rigtige leverandør af din granitbordplade. Vigtigt er også at tænke langsigtet, dvs., vælg en sten
som du også vil være glad for om 5 eller 10 år - en mode/trendy sten er ikke på mode om 5 år,
derfor ser vi at mange vælger hvide og sorte sten - nuanceret i forskellige overfladebehandlinger,
flammet, antik børstet, waterjet (Satineret), matslebet m.v. test test

4. Lad bordpladefirmaet tage ansvaret for opmålingen.
Lad være med at gamble, når der skal tages mål til køkkenbordpladen, det er pr. definition forkert
hvis du selv står med ansvaret for opmålingen. Der er en grund til at mange køkkenbutikker helst
ikke vil tage mål til granitbordplader.
Det er et fåtal, der kan skære i en køkkenbordplade og endnu færre, der på stedet kan oparbejde
pladen med poleringer osv., hvis målene ikke passer og det gør de sjældent. Medmindre, leveran-
døren bruger de nye, men ekstremt kostbare 3D lasermålere. Som eks. kan nævnes, at du ikke er i stand til med det blotte øje at bestemme om en vinkel er 90 eller +/- 0,5 grad, men et køkken, der er opstillet forkert med 0,5 grad ude af vinkel, vil på 1 meter være give en skæv bordplade på
8,5 mm, på 3 meter er det 25,5 mm ( over 2,5 cm) - 1 grad er det dobbelte.
Så lad fageksperterne om at tage målene og ansvaret for opmålingen. Hvis der er målt forkert op, skal leverandøren selvfølgelig levere dig nye plader, hurtigst muligt, uden ekstra pris for dig. 
 

5. Lad bordpladefirmaet tage ansvaret for transporten

En granitbordplade eller konpositbordplade  kan være et skrøbeligt og meget besværligt emne at fragte, det er derfor vigtigt at bordplade firmaet forestår transporten af dine bordplader. Nogle firmaer benytter eksterne transportfirmaer til at transportere bordplader, ulempen er her, at det ofte er ufaglærte der ikke har forstand på at håndtere borplader der udfører transporten og dermed også på-og aflæsningen. For at undgå transportskader på bordplader, er det derfor vigtigt at det er bordplade leverandøren der forestår denne del. I tilfælde af en skade eller forsinket levering af din nye granitbordplade, er der ingen tvivl om hvem der skal løse problemet. 

 

6. Lad bordpladefirmaet tage ansvaret for montagen

Det er vigtigt, at det er din bordplade leverandør der forestår pålægning og slutmontage af dine bordplader. Mange firmaer tilbyder en ydelse, hvor bordpladerne blot bliver lagt på skabene, men ikke at arbejdet er lavet færdig med opklodsning og fugning mellem de forskellige bordplader. Når man taler om bordplader lavet af granit eller komposit, vil der ofte være en kant eller andet der skal tilpasses, f.eks vil en samling mellem to bordplader ofte skulle slibes lidt, for at bordpladerne passer 100 procent sammen. Selvom bordpladefirmaet har foretaget opmåling med en 3D-laser, vil man komme ud for, at der skal foretages små tilpasninger på pladerne. Det er derfor vigtigt at undersøge om leverandøren benytter uddannede stenhuggere eller om det bare er ufaglærte der benyttes til arbejdet.    

 

7. Få en leveringsgaranti på dine bordplader.

Alle kender det, man er blevet lovet en levering til en bestemt tid, men varerne udebliver. Her er det vigtigt, at man får en skriftlig leveringsgaranti og eventuelt får aftalt hvor hurtigt man kan rette op på skaden hvis der opstår noget uventet. Mange granit-firmaer får produceret i Italien, Østeuropa eller i de baltiske lande, her vil der ofte være en længere ventetid f.eks. hvis en plade knækker eller der er sket en fejl opmåling af bordplader.  

  

 

8. Vælg din leverandør ud fra dine behov.
Mange leverandører er i stand til at levere en flot granitbordplade, men ofte når man har fået leveret sine flotte bordplader, finder man ud af, at det ville være smukt med vindueskarme eller fliser af samme sten. Ondersøg derfor om din granit leverandør er i stand til at levere alt i den samme sten og om det hele kommer fra samme granitbrud. 
Indendørs kan det være: granitbordplader, vindueskarme, granitklinker, sokkellister m.v.
Udendørs kan det være: granittrapper, sålbænke, granitfliser, sokkelsten m.v.   


9. Pas på ved udenlandske virksomheder:

Når du handler i udenlandske e-butikker, skal du være opmærksom på, at du i nogle tilfælde også skal betale dansk moms af bordpladen, ligesom du kan risikere at skulle betale told af den leverede granit.

 

Hvis montøren af bordpladen er ansat af et udenlandsk granit firma, svarer det til, at han er udstationeret i Danmark.

Før arbejdet begynder, skal det udenlandske granitfirma der monterer bordpladerne registreres hos Skat. Firmaet er forpligtet til at betale dansk moms fra første dag. Efter seks måneder bliver firmaet også skattepligtigt i Danmark. Det udenlandske firma er ikke lovgivningsmæssigt forpligtet til at overholde dansk overenskomst (medmindre de frivilligt har tiltrådt reglerne), men firmaet er forpligtet til at overholde udstationeringslovens krav til arbejdsvilkår.

 

Hvilke klagemuligheder har du, hvis granit bordpladen ikke opfylder dine forventninger?

Hvis firmaet der leverer bordpladen er udenlandsk, kan det være noget vanskeligere at klage og få noget ud af det. Det er en god idé at sikre sig, at det udenlandske granit firma er forsikret. Så er der i hvert fald et forsikringsselskab, som man kan rette sit krav imod.

I modsat fald må der rejses et civilretsligt krav mod det firma der har monteret bordpladerne, hvilket er en både meget besværlig og dyr vej.

 

 

10. Lad være med at få en ”sort” håndværker til at hjælpe – det kan koste mange penge.

Det kan selvfølgelig være fristende at få bordpladen monteret eller granitfliserne lagt af en ”sort” håndværker for at spare momsen. Man skal bare gøre sig klart, at der er ulemper/risici forbundet hermed:

 

Ingen klagemuligheder:

En af de vigtigste grunde til ikke at bruge sort arbejde er, at du ikke har mulighed for at klage over arbejdet. Oftest bliver der kun indgået mundtlige aftaler med håndværkeren, når der udføres sort arbejde. Det betyder, at du kan komme til at stå i en meget dårlig situation, hvis der opstår uenighed om arbejdet, eller der på et senere tidspunkt opstår problemer med den montering af bordpladen, der er blevet udført. Det kan være svært at bevise, hvad der er blevet aftalt, og det kan give problemer og ekstra udgifter, hvis arbejdet med montering af bordpladen er mangelfuldt eller dårligt udført.

 

Skattemæssige aspekter:

Hvis myndighederne kan bevise, at du bevidst har lavet aftale om at få bordpladen monteret ”sort”, kan du blive dømt for skattesvig og i værste tilfælde komme i fængsel.

 

Forsikringsmæssige aspekter:

Bliver granit bordpladen monteret af sorte håndværkere, dvs. uden moms og regning, eksisterer der ingen dokumentation for arbejdet i forbindelse med en eventuel forsikringssag. Du har ingen kvitteringer på arbejdet med montering af bordpladen og kan derfor ikke bevise værdien af det, der måtte være beskadiget.

Et andet vigtigt aspekt er det forsikringsmæssige omkring personskader. Det er arbejdsgiverens pligt at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, uanset hvor mange timer en ansat arbejder. Hvis du ikke overholder din pligt, og der sker en arbejdsskade, kan du få en bøde og vil komme til at betale for ”din ansattes” arbejdsskadeerstatning.

 

Øget risiko for monteringssjusk:

Det er svært at sige, om sort arbejde skaber mere sjusk da der ikke findes præcise opgørelser over, hvor meget sort arbejde der bliver udført. Men der er ingen tvivl om, at der på grund af manglende garantier, kontrakter, aftaler og tilbud fra de involverede håndværksmestre meget nemmere opstår konflikter. Den håndværker du har lavet aftale om montering af bordpladen med, kan smutte fra sit arbejde når som helst, og du har ingen garanti for, om han er pålidelig og kvalificeret, selvom han muligvis er blevet anbefalet af en god ven.

 

Skader samfundsøkonomien:

I Danmark lever vi i et velfærdssamfund, som er baseret på, at alle betaler skat og moms, og hvor vi har tillid til, at alle er lovlydige skatteborgere. Men når folk vælger at bruge ulovlig, sort arbejdskraft, kan det medvirke til, at tendensen til at få udført sort arbejde stiger. ”Når nu min nabo gør det, kan jeg da også få min nye granitbordplade lagt sort.”

Politiet, Arbejdsdirektoratet og Skat har i samarbejde foretaget en række kontrolaktioner på byggepladser. På baggrund af disse og en række interviews anslår Rockwool Fondens Forskningsenhed, at omfanget af sort arbejde svarer til 46 mia. kr., der svarer til en skattemæssig værdi på 8 mia. kr. Et sådant beløb vil naturligvis lune godt i vores velfærdssamfund.

 

11. Tjek bordplade firmaet, personligt ejet firma, lille kapital?

Før du handler på nettet er der nogle overvejelser du bør gøre dig, og det gælder hvad enten det gælder køb af granit bordplader eller andre investeringer af en vis størrelse. Hvordan er ejerforholdene? Er der en adresse, e-mail, telefonnummer og navn på den ansvarlige indehaver? Kontroller om firmaet er registret i Det centrale virksomhedsregister (om firmaet har et CVR-nummer). CVR-nummeret er virksomhedens identifikationsnummer. Det er således CVR-nummeret, der skal bruges, når en virksomhed ønsker at identificere sig overfor myndigheder og private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

12. Kan du få referencer i dit lokalområde, som du kan tjekke?

 

 

13. Betal aldrig forskud – Deponer pengene (Bankgaranti) i stedet.

 

14. Er bordpladefirmaet medlem af organisationer, der dækker evt. fejl ved konkurs?

 

 

15. Overholder bordpladefirmaet de strenge lovregler om levering af bordplader, tolerancer osv.?

 

 

16. Har firmaet en dokumenteret service ved reklamationer?

 

 

17. Ved du hvad dårlig og god kvalitet er?Vi er online med de uddybende forklaringer og gode råd indenfor kort - kig venligst forbi indenfor de næste dage.